STS (Statik Transfer Switch)

Statik transfer anahtarı, tek fazlı ya da üç fazlı, birbiri ile senkron iki AC kaynak arasında, yüke kesinti hissettirmeden, otomatik ya da manuel geçiş yapabilen yarıiletken yapıdaki sistemdir. Cihazda güç aktarımı, tristörler vasıtası ile yapılır.

Çalışma teorisi:
Statik transfer anahtarının birincil işlevi, kendisini besleyen kaynakların herhangi birisinde sorun olduğunda, yükün problem yaşanmayan diğer kaynak üzerinden kesintisiz olarak beslenmesini sağla maktır. Statik transfer anahtarının giriş kaynaklarından birisi “tercih edilen kaynak”, diğeri ise “alter natif kaynak” olarak adlandırılır. Yükün tercih edilen kaynaktan beslenmesi önceliklidir. Yani her iki kay nağın da sınırlar içinde olduğu durumda yük tercih edilen kaynak üzerinden beslenecektir. Tercih edilen kaynakta herhangi bir sorun tespit edilmesi halinde yük, 1/4 periyottan daha kısa bir süre içerisinde alternatif kaynağa aktarılacaktır. Kaynaklardan hangisinin tercih edilen kaynak, hangisinin alternatif kaynak olacağı ve gerilim sınırları ayarlanabilir.

STS Teknik Özellikler Statik transfer anahtarları, kesintisiz enerjinin çok kritik olduğu hemen her alanda, tekil sistem olarak da kullanılmaktadır. Bu yerler arasında hastaneler, tıbbi merkezler, askeri sistemler, bilgi işlem merke zleri, havaalanları sıralanabilir.

Kullanım alanları
Her kesintisiz güç kaynağı, evirici – bypass kaynağı arası geçişleri sağlamak için bir statik transfer anahtarı ihtiva eder. Öyle ki on-line sistemlerde tercih edilen kaynak, eviricidir. Alternatif kaynak ise bypass hattıdır. Bunların dışında, statik transfer anahtarları, kesintisiz enerjinin çok kritik olduğu hemen her alanda, tekil sistem olarak da kullanılmaktadır. Bu yerler arasında hastaneler, tıbbi merkezler, askeri sistemler, bilgi işlem merkezleri, havaalanları sıralanabilir.