Line İnteractive

Line-Interactive (Şebeke etkileşimli) KGK :

Normal şartlarda yük transformatör üzerinde regüle edilmiş şebeke gerilimi ile beslenmektedir. Aynı zamanda transformatörün diğer sargısı üzerinden çift yönlü dönüştürücü beslenmekte ve bu durumda dönüştürücü doğrultucu ya da bir şarjör gibi çalışarak akü grubunu şarj etmektedir. Şebeke gerilimi kesildiğinde ya da toleransın dışına çıktığında statik geçiş anahtarı    açılmakta ve dönüştürücü evirici olarak çalışmaya başlayarak yükü beslemeye devam eder. Akü evirici ikilisi depolanan enerjinin bitmesi ya da AC şebekenin toleranslar içerisine dönmesine kadar geçen sürede enerjinin devamlılığını sağlar.